สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : ภูชมลาว แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่เมืองเลย ชมทะเลหมอกสองแผ่นดินไทย-ลาว

พาไปทำบุญ และเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ด้วย ภูชมลาว จังหวัดเลย ชมทะเลหมอกสองแผ่นดิน

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมเหือง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว "เปิดภูชมลาว ปีที่ 2" ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดชมทะเลหมอกแห่งใหม่ของอำเภอท่าลี่ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี มีพิธีทำบุญตักบาตร มีชาวบ้านและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก

ภูชมลาว เดิมชื่อ ภูฮวก ตั้งอยู่ในเขตบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่ชาวบ้านร่วมกันปรับปรุง จะมีรถอีแต๊กรับ-ส่งพาไปยังจุดชมวิว มีจุดเด่นที่ทะเลหมอกยามเช้า ทิวเขาสลับซับซ้อน สามารถชมวิวแบบ 360 องศา มองเห็นเข้าไปในเมืองแก่นท้าว สปป.ลาว จึงเรียกว่า ภูชมลาว