เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 21 ตุลาคม 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 21 ตุลาคม 2562
 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระยะนี้ยังไม่มีอะไรที่ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 25-36 องศาเซลเซียส..