เช้าข่าว 7 สี

Green Report: ขนย้ายสารเคมีลักลอบทิ้งลงอ่างเก็บน้ำ ตอนที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. กรมชลประสาน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หารือเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีลงอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจร แห่งที่ 16 ตามพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีการปนเปื้อนสารโลหะหนัก ตะกั่ว ทองแดง แมงกานีสเกินมาตรฐานจากการลักลอบนำมาทิ้ง ล่าสุดได้แผนแก้ไข ทั้งสั้นและยาวแล้ว              

โดย อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เก็บตัวอย่างดิน น้ำ และพื้นที่เกษตรรอบอ่างเก็บน้ำซ้ำเพิ่มเติมอีก เพื่อตรวจยืนยันโรงงานที่เข้าข่ายอีกครั้ง ซึ่งยอมรับว่าการที่จะหาตัวผู้กระทำความผิดทำได้ยาก เพราะกรดที่พบเบื้องต้น มีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงหลอมโลหะทั่วไป โดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีมากกว่า 100 โรงงาน หรืออาจเป็นไปได้ว่า จะเป็นบริษัทรับกำจัดมา
ลักลอบทิ้งย่อมเป็นได้ ซึ่งได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ตำรวจติดตามแล้ว

ส่วนการปนเปื้อน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประสานให้บริษัทรับกำจัดของเสียเข้ามาช่วยเหลือในการขนย้ายไปกำจัดตามหลักวิชาการ ภายใน 2สัปดาห์นี้ โดยจะใช้วิธีการสูบน้ำ ขุดหน้าดินจากบ่อ 1 และ 2 ที่มีการลักลอบทิ้งสารเคมีออก จากนั้นใช้ปูนขาว เพื่อปรับค่าความเป็นด่าง ส่วนอ่างเก็บน้ำใหญ่ จะร่วมหารือกับชลประทาน ใช้วิธีการระบายน้ำเพื่อเจือจาง

สำหรับคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ หลายหน่วยงานจะเข้ามาร่วมติดตามโดยเฉพาะการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทั้งจุดเกิดเหตุ และพื้นที่ปลายน้ำ
            
ขณะที่ผลกระทบของชาวบ้าน พบว่ามีกว่า 50 ครัวเรือน ที่ไม่มีน้ำมาผลิตประปาใช้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำน้ำมาแจกจ่ายในระบบประปาหมู่บ้านเพื่อความทั่วถึง รวมถึงมีแผนขุดบ่อบาดาล และจัดหาแหล่งน้ำสะอาดแหล่งใหม่ด้วยการขุดสระเก็บน้ำเพิ่มเติมอีกแห่ง ซึ่งกรมชลประทานเห็นด้วยในเบื้องต้นแล้ว