รอบรั้วรอบโลก

ออกกำลังกายก่อนมื้ออาหารเช้าเผาไขมันดีกว่า

เกิดกรณีศึกษาใหม่เมื่อนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งในอังกฤษ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการลดน้ำหนักของชายที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานทั้ง 30 คน ซึ่งจากกรณีศึกษานี้พวกเขาพบว่า ผู้ที่ออกกำลังกายก่อนการรับประทานอาหารเช้าจะสามารถใช้พลังงานเผาผลาญไขมันได้ดีมากกว่าผู้ที่ออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารเช้าถึง 2 เท่า ด้วย นักวิจัยกล่าวว่า ร่างกายจะนำคาร์โบไฮเดรต และเซลล์ไขมันที่มีการเก็บสะสมไว้ในร่างกาย ไปใช้เป็นพลังงานในการเผาผลาญ

ทั้งนี้จากกรณีศึกษาดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเวลาการกินจะนำไปสู่ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม