ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ใกล้เปิดใช้งานหอประชุม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน เมื่อวันที่ 5 กันยายน หลังประชาชนตั้งข้อสังเกต หอประชุมอำเภอบางบัวทอง ปิดปรับปรุงตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว จนถึงขณะนี้งานก่อสร้างไม่คืบหน้า เหตุใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่กำกับดูแลเร่งรัดผู้รับจ้าง
 
ปลัดอำเภอบางบัวทอง ชี้แจง อาคารดังกล่าวเป็นงบประมาณของ อบจ.นนทบุรี ให้อำเภอบางบัวทอง ใช้งาน แต่ไม่ได้ถ่ายโอนทรัพย์สินนี้ให้อำเภอ จึงไม่สามารถตั้งงบประมาณมาซ่อมแซมได้ โดยอำเภอบางบัวทอง ก็ได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างล่าช้าเช่นกัน

นายก อบจ.นนทบุรี ระบุทำสัญญาจ้างเอกชน ค่าจ้าง 2,800,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารซึ่งใช้งานมานานกว่า 20 ปี แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินเนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างล่าช้า

หลังการหารือ นายก อบจ.นนทบุรี แจ้งผู้รับจ้างปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จได้มาตรฐาน หากยังคงล่าช้าจะแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน โดยคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่อีกครั้งสัปดาห์ที่แล้ว พบช่างก่อสร้างซึ่งมาตามเก็บงานจากทีมงานชุดเดิม ระบุจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้

ทั้งนี้ได้รับคำยืนยันจากนายก อบจ.นนทบุรี ว่าหลังปรับปรุงอาคารเสร็จจะถ่ายโอนทรัพย์สินนี้ให้อำเภอบางบัวทอง ดูแลต่อไป