ห้องข่าวภาคเที่ยง

กรมอุตุฯเตือนภาคใต้ ฝนยังตกหนัก ภาคเหนือ-อีสาน มีอุณหภูมิสูงขึ้น

โดย บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือ อีสาน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคเหนือ และภาคอีสาน มีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกบางในตอนเช้า บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 12 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดภูอากาศหนาวเช่นกัน อุณหภูมิต่ำสุด 13 - 15 องศาเซลเซียส 
           
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ขณะที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วันนี้มีเมฆบางส่วน ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลักษณะเช่นนี้มีผลดีช่วยให้ฝุ่นละอองเจือจางลงได้

และเช้าวันนี้ กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตรวจวัดได้ระหว่าง 21 - 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นบริเวณอำเภอปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจวัดได้ 52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และจากการคาดการณ์ ช่วงกลางวันปริมาณฝุ่นจะลดลง จะสะสมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในช่วงเย็น ที่บริเวณนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันตก