ห้องข่าวภาคเที่ยง

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมร่วมรำลึกถึงสมเด็จย่า

เช้าวันนี้ ที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุงในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด นำข้าราชการ ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ยอดดอย มาร่วมประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะแบบล้านนา พานพุ่มดอกไม้สด ต้นเทียนและต้นผึ้งเพื่อนำไปถวายเป็นราชสดุดี ที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม

ขณะที่ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ต่างร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดอยสูงนั้นดีขึ้น ประชาชนมีอาชีพ มีการศึกษา ความเจริญในด้านต่างๆ ก็เข้าถึง