ห้องข่าวภาคเที่ยง

เกษตรกรพืชเศรษฐกิจหลัก ค้านยกเลิก 3 สารเคมี

นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ทางตัวแทนเกษตรกรพืชเศรษฐกิจหลักกว่า 1,000 ราย จะไปรวมตัวกัน เพื่อรอฟังผลการประชุมที่กระทรวงอุตสาหกรรม และไปให้กำลังใจคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อขอให้มีการลงมติอย่างเที่ยงตรง ยุติธรรม บนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริง และถูกต้องมากที่สุด

ทั้งนี้ เกษตรกรพืชเศรษฐกิจอยากให้รัฐบาลชะลอการพิจารณายกเลิกสารเคมี 3 ชนิดออกไป โดยหานวัตกรรมและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ก่อน เพราะการยกเลิกจะกระทบเกษตรกร ทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ปริมาณและคุณภาพ ผลผลิตจะต่ำลง

โดยช่วงบ่ายวันนี้ ทางกลุ่มจะไปขอเข้าพบ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อชี้แจงให้รับทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร และขอความชัดเจนว่ามีการสั่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ลงมติแบน 3 สารเคมีจริงหรือไม่ เพราะถือว่าเป็นการก้าวก่ายการทำหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

นอกจากนี้ จะยื่นหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกลาง ศึกษาวิจัยถึงผลกระทบที่แท้จริง ก่อนยกเลิก 3 สารเคมี และหากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ยกเลิก 3 สารเคมีจริง ทางกลุ่มฯ จะเดินหน้ายื่นขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองทันที เพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว