ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ซึมเศร้า ภัยเงียบฆ่าตัวตายมากที่สุด

หากรู้สึกท้อแท้ หงอยเหงา เบื่อง่าย และไม่สนุกกับการใช้ชีวิตประจำวัน อาการเหล่านี้กำลังบ่งชี้ว่า เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ที่เกิดจากสารเซโรโทนิน ซึ่งเป็นสารเคมีในสมองลดลง โดยอาการดังกล่าวสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม และปัจจุบันพบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากถึง 1.5 ล้านคน

ซึมเศร้า จัดเป็น 1 ใน 4 กลุ่มโรคจิตเวช ที่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า สามารถไปรับยาที่ร้านยาได้ หลังปรึกษาแพทย์ และได้รับการประเมินว่าอาการคงที่ และไม่จำเป็นต้องปรับยา ซึ่งขณะนี้เริ่มนำร่องแล้วในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีร้านขายยา 5 แห่งสมัครเข้าร่วมโครงการ

รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศโรงพยาบาลจิตเวช บอกว่า อาการของจิตเวช แตกต่างจากอาการป่วยทางกาย ซึ่งตรวจวัดได้โดยการวัดความดันหรือผลเลือด ผู้ป่วยจึงต้องผ่านการทำแบบประเมินสุขภาพจิต ควบคู่ไปกับการประเมินของจิตแพทย์ หากอาการคงที่ ถึงจะเข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยาได้

ร้านยาที่จะเข้าร่วมโครงการกระจายยาให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชได้ ไม่เพียงจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพร้านยา ตัวเภสัชกรก็ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการประเมินอาการ และหลักในการพูดคุยกับผู้ป่วยจิตเวชด้วย

การที่ผู้ป่วยจิตเวชไปรับยาที่ร้านยา ไม่เพียงจะมีเวลาพูดคุยปรึกษากับเภสัชกรมากขึ้น ยังผ่อนคลายความเครียด เพราะไม่ต้องไปนั่งรอคิวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานด้วย นี่เป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ที่มุ่งหวังจะให้ผู้ป่วย 4 กลุ่มเข้าถึงบริการคุณภาพด้านสาธารณสุข