7HD ร้อนออนไลน์

แจง 4 เหตุผลเลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไปเป็นวันที่ 12 ธ.ค.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจง 4 เหตุผลที่เลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไปเป็นวันที่ 12 ธ.ค. เชิญชวนสวมเสื้อเหลือง-ติดเข็มกลัดบรมราชาภิเษก ร่วมรับเสด็จ ริมสองฝั่งเจ้าพระยา ชมความยิ่งใหญ่ตระการตา

วันนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลง ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่มีการเลื่อนจากวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยจะมีขึ้นในเวลา 15.30 น.ริ้วขบวนจะเป็นดั่งเดิมคือ ใช้ขบวนเรือ 52 ลำ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร และยังคงเป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ สวยงามอย่างเดิม โดยจะเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรี เป็นระยะทาง 3.4 กิโลเมตร (กม.) ไปยังท่าราชวรดิษฐ์ ใช้เวลาประมาณ​ 1 ชั่วโมง 15 นาที ทั้งนี้ จากการที่กองทัพเรือ คำนวณกระแสน้ำต่อวินาทีแล้ว ก่อนที่จะเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลและมีพระราชวินิจฉัยลงมาให้เลื่อนไปเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวข้างต้น

เหตุผลของการเลื่อน สรุปได้ 4 ข้อใหญ่ ดังนี้ 1.ทำอย่างไรให้เกิดความสง่างาม 2.ดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวเรือ และปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเรือ เนื่องจากต้องมีระยะต่อ ระยะเคียงเป็นขบวนพยุหยาตราที่สวยงาม และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะมีการนำเทคโนโลยีเลเซอร์มาใช้เพื่อคุมระยะห่างของเรือ และ 4. เพื่อลดผลกระทบใดๆ ที่จะเกิดต่อประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ำ ดังนั้น 4 ปัจจัยดังกล่าว หากยังเป็นวันที่ 24 ตุลาคม 2562 คงไม่เป็นผลดี ถ้าเลื่อนเป็นวันที่ 12 ธันวาคม จะสามารถควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในแบบแผนได้ จึงเป็นที่มาของการเลื่อนในครั้งนี้

เมื่อเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 จำเป็นต้องมีการซักซ้อมย่อยอีก 4 ครั้ง และซ้อมใหญ่ (เสมือนจริง) อีก 1 ครั้ง ในวันที่ 9 ธันวาคม จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับชมได้ ทั้งนี้การซ้อมย่อย 4 ครั้ง ได้แก่ 12 พ.ย., 19 พ.ย., 26 พ.ย. และ 3 ธ.ค. ขอเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน และหากประดับเข็มบรมราชาภิเษกก็จะเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอเชิญชวนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 12 ธ.ค. ไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ แต่เชิญชวนประชาชนให้มาร่วมในพระราชพิธีฯ

ด้านเจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เผยว่า กรมอุทกศาสตร์ มีหน้าที่ตรวจวัดกระแสน้ำและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา อ่าวไทย พบว่ากระแสน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถคาดเดาได้ ถึงแม้ว่าจะตรวจวัดอยู่อย่างสม่ำเสมอที่บริเวณหน้ากองทัพเรือ สภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนที่มีการซ้อมย่อยนั้น พบว่ามีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับอ่าวไทยมีอิทธิพลความกดอากาศ ทำให้น้ำที่ดันเข้ามา มีระดับน้ำสูงมาก อีกทั้งความเร็วกระแสน้ำจะสูงมากขึ้นเกือบ 40 เมตรต่อนาที จึงมีผลกระทบต่อเรือในขบวนพยุหยาตรา เนื่องจากเป็นเรือไม้ ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ และเมื่อเวลาพายท่านกบิน แล้วทำให้แทนที่เราจะสามารถเดินหน้าไปหนึ่ง แต่กลับถอยหลังไปสอง จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการขอเลื่อนออกไป