7HD ร้อนออนไลน์

อนาคตใหม่ ตั้งกรรมการสอบและห้าม กวินนาถ ทำกิจกรรมใดๆของพรรค

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ในฐานะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เผยพรรคตั้งกรรมสอบสวนนางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สส.ชลบุรี และห้ามทำกิจกรรมใดๆในนามของพรรคจนกว่าจะได้ข้อสรุปชี้ขาด หลังโหวตสวนมติพรรคในการลงคะแนนรับร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63

นายปิยบุตร กล่าวถึงกรณี นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สส.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่ ที่มีการโหวตสวนมติพรรคว่า พรรคการเมืองคือที่ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน จึงต้องมีเรื่องแนวทางและอุดมการณ์ของพรรคเป็นส่วนสำคัญ สส. ทุกคนมีอิสระและมีเอกสิทธิ์ในการลงมติ แต่ในขณะเดียวกันพรรคการเมืองก็จะต้องมีแนวทางและมีอุดมการณ์ของพรรค หากปล่อยให้ สส. ลงมติได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมติพรรค ก็ไม่ทราบว่าจะมีพรรคการเมืองไปเพื่ออะไร และ สส.จะสังกัดพรรคการเมืองไปเพื่ออะไร กว่าจะมีมติพรรคต้องมีการประชุมกันระหว่าง สส. กับกรรมการบริหารพรรค มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนกัน มีการลงมติในที่ประชุม โดยยึดหลักเสียงข้างมากและเคารพเสียงข้างน้อย ทางพรรคเข้าใจว่า สส.บางคนอาจจะมีเหตุผลบางเรื่องที่ไม่สามารถลงคะแนนได้ตามมติของพรรค

ในกรณี นางสาวกวินนาถ มีการโหวตสวนมติพรรคถึง 2 ครั้งติดต่อกันในรอบ 3 วัน เป็นการกระทำความผิดทางวินัย ทางคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณของพรรค จะทำการสอบสวนและจะมีการส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการบริหารพรรคทำการวินิจฉัยลงโทษ แต่จะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งซ่อมในจังหวัดนครปฐม โดยการลงโทษกรณี สส.โหวตสวนมติพรรคมี 4 ระดับ คือ 1. ตักเตือน 2. ภาคทัณฑ์ 3. ตัดสิทธิ์บางประการ และ 4. ไล่ออก จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดสถานใด แต่เบื้องต้นสั่งห้ามนางสาวกวินนาถ ร่วมดำเนินการกิจกรรมใดๆ กับพรรคอนาคตใหม่ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค

นายปิยบุตร กล่าว ขอโทษประชาชนในเขต 7 ชลบุรี ที่ลงคะแนนเสียงเลือก นางสาวกวินนาถ ให้เป็น สส. ด้วยความหวังว่า สส.ทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนจะเข้ามาทำหน้าที่ ดำเนินการตามนโยบาย และแนวคิดของพรรค พร้อมขอให้มองพรรคอนาคตใหม่ด้วยมิติการเมืองใหม่ ที่เป็นพรรคเพื่อประชาชนและคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน เข้ามาร่วมกันต่อสู้ เปลี่ยนแปลงให้เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยเต็มใบ

ส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งของ สส.เขต และ สส.บัญชีรายชื่อ นายปิยบุตร เผยว่า ที่ผ่านมาทำงานร่วมกันได้อย่างดี มีการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนอยู่ตลอด เชื่อว่าเป็นแหล่งข่าวที่ไม่หวังดี โจมตีพรรค ยกตัวอย่าง คณะกรรมาธิการสำคัญ มี สส.แบ่งเขต และ สส.บัญชีรายชื่อ ร่วมทำงานกัน รวมทั้งการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดนครปฐม สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน พร้อมขอให้มองพรรคอนาคตใหม่ด้วยมิติการเมืองใหม่ เป็นพรรคของมวลชน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ทุกคนต่อสู้เพื่ออุดมการณ์เดียวกัน