เช้านี้ที่หมอชิต

กำหนดการซ้อมกำลังพลฝีพายและเตรียมจัดขบวนเรือพระราชพิธี

เช้านี้ที่หมอชิต - สำหรับประชาชนที่วางแผนจะเดินทางเข้าชมความงดงามของการฝึกซ้อมริ้วขบวนตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถรอชมได้ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคมนี้

กองทัพเรือ ได้เผยแพร่กำหนดการซ้อมกำลังพลฝีพาย และการเตรียมจัดขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 แบ่งเป็นการซ้อมย่อยจำนวน 4 ครั้ง คือ วันที่ 12 พฤศจิกายน, 19 พฤศจิกายน, 26 พฤศจิกายน และวันที่ 3 ธันวาคม

ส่วนการซ้อมใหญ่ จะมีขึ้นอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตามการกราบบังคมทูลของรัฐบาล เลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากวันที่ 24 ตุลาคม เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ในเวลา 15.30 น.