สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : ชวนคนไทยปลูกต้นไม้ 100 ล้านต้น ลดปัญหาโลกร้อน

ทั่วโลกกำลังประสบภาวะโลกร้อน การปลูกต้นไม้ก็ช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้ ขอเชิญชวนคนไทยมาปลูกต้นไม้ ตั้งเป้า 100 ล้านต้น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชวนคนไทยร่วมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเพิ่มเป้าหมายปลูกต้นไม้ตามโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ให้ได้ครบ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยด้วย