เช้านี้ที่หมอชิต

สีสันแห่ต้นเกี๊ยะ ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด จ.แม่ฮ่องสอน

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปดูสีสันขบวนแห่ต้นเกี๊ยะ หรือ ต้นสนภูเขา ที่ตัดเป็นท่อนแล้วมัดรวมกันความสูง 3 เมตร ถูกประดับประดาด้วยกระดาษและโคมไฟสวยงาม นำไปถวายวัดต่าง ๆ ในงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานนี้จัดขึ้นช่วงสิ้นสุดเทศกาลออกพรรษาของทุกปี เป็นงานรื่นเริงของชาวไทใหญ่ในพื้นที่ ต่างก็แต่งกายในชุดสีสันสวยงาม ร่วมขบวนแห่และฟ้อนรำ เช่น รำนกกิ่งกะหล้า รำฟ้อนก้าลาย-ก้าแลว ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็น

ขบวนแห่นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จกลับลงมาจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยไปสิ้นสุดที่วัดจองคำพระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีจุดถวายเป็นพุทธบูชา ถือเป็นการสิ้นสุดเทศกาลออกพรรษาของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน