7 สีช่วยชาวบ้าน

โรงงานอบผลไม้ แก้ปัญหากลิ่นเหม็น จ.พะเยา

หลังจากชาวอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร้องเรียนผ่านทางแฟนเพจรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน เรื่องโรงงานอุตสาหกรรมส่งกลิ่นเหม็น ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้ว

เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา 7 สีช่วยชาวบ้าน ได้นำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่ต้องทนกับกลิ่นเหม็นจากโรงงานอบพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ แม้จะเคยร้องเรียนกับทางโรงงานไปแล้ว แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด 

ล่าสุด ผู้แทนจากโรงงานแห่งนี้ พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเกษตรจังหวัด สภาเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอเชียงคำ ได้ร่วมกันชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ทราบ
              
โดย ผู้แทนจากโรงงาน บอกว่า ทางโรงงานได้แก้ปัญหาด้วยการลดกลิ่น และจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย จนทำให้ปัญหาดังกล่าวดีขึ้น นอกจากนี้ ทางโรงงานยังได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้ผลเพื่อส่งขายให้โรงงาน โดยยืนยันว่าโรงงานจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมด เพื่อให้โรงงานอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน