7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านค้านวางท่อส่งน้ำไปโรงงานแป้งมัน จ.ชัยภูมิ

ชาวบ้านบ้านวังกุง ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ได้มารวมตัวคัดค้านโครงการวางท่อส่งน้ำของโรงงานผลิตแป้งมัน โดยชาวบ้านเกรงว่าจะเกิดการแย่งน้ำกันใช้ในช่วงฤดูแล้ง

กลุ่มชาวบ้านบ้านวังกุงต่างไม่พอใจที่โรงงานผลิตแป้งมันแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ได้นำเอาเครื่องมือ อุปกรณ์ และท่อส่งน้ำของโรงงานเข้ามาในพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านวังกุง เพื่อเตรียมติดตั้งวางท่อส่งน้ำไปยังโรงงานที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านและอ่างเก็บน้ำไปประมาณ 8 กิโลเมตร  

ซึ่งชาวบ้านบอกว่า โครงการวางท่อส่งน้ำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ที่ผ่านมาทางโรงงานผลิตแป้งมันไม่เคยเข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้าน และไม่เคยทำประชาคมหมู่บ้านเลย ชาวบ้านจึงมารวมตัวกันคัดค้านและเรียกร้องให้หยุดการวางท่อ พร้อมทั้งให้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยชี้แจงรายละเอียดให้แก่ชาวบ้านอย่างชัดเจน
             
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ชาวบ้านวิตกกังวล คือ หมู่บ้านวังกุงมักจะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบจะนำรถน้ำมาสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านวังกุงไปช่วยเหลือชาวบ้าน หากมีการวางท่อส่งน้ำไปใช้ในโรงงาน จะทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ และเกิดการแย่งน้ำกันใช้ในที่สุด ซึ่งขณะนี้ในหมู่บ้านเริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำบ้างแล้ว