ห้องข่าวภาคเที่ยง

ศาลฎีกาเตรียมให้ประกันตัววันหยุดราชการได้ เพื่อผู้ต้องหาไม่ถูกขังเกินความจำเป็น

สำนักงานศาลฎีกาเตรียมเปิดนโยบายประธานศาลฎีกา หลังสอบถามความเห็นจากบุคลากรภายในองค์กรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรมในสัปดาห์หน้า โดย นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัวของผู้ต้องหาและจำเลย จะมีการวางแนวทางการกำหนดมาตรการในการขอปล่อยตัวชั่วคราวที่มีความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และมีดำริที่จะให้ศาลเปิดทำการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการด้วย ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ถูกควบคุมหรือขังเกินความจำเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี อันเป็นการคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง