ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : สนามกีฬาอำเภอเสนาซ่อมแล้ว เสียหายอีก

คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองเสนา ลงพื้นที่สนามกีฬาอำเภอเสนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังกรมพลศึกษาให้ผู้รับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเสร็จตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว จากนั้นมีหนังสือให้เทศบาลเมืองเสนาใช้ประโยชน์ไปพลางในระหว่างการส่งมอบยังไม่แล้วเสร็จ

ผ่านไป 1 ปีก็พบว่า ลานกีฬาขนาด 30 X 50 เมตรและขนาด 20 X 40 ที่เคยซ่อมแซมพื้นผิวแล้ว กลับพบรอยร้าวขึ้นอีกทั้ง 2 สนาม

ส่วนอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ ความจุ 1,000 ที่นั่ง เดิมตรวจพบรอยร้าวที่พื้นยาวไปถึงกำแพงโรงยิม คาน โดยผู้รับจ้างเสริมฐานราก, เทปรับระดับพื้นอาคาร แก้ไขรอยร้าวที่ผนัง ปัจจุบันพบรอยร้าวอีก ขณะเดียวกันยังไม่มีความคืบหน้าการประสานผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ตามที่ตกลงกันไว้

สนามกีฬาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายกรมพลศึกษาจัดทำ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย ก่อสร้างปีงบประมาณ 2555 พร้อมกับอีก 21 แห่ง ใน 16 จังหวัดทั่วประเทศแต่กรมพลศึกษามีวิศวกรผู้ควบคุมงานเพียง 4 คน จากนั้นในปี 2557 กรมพลศึกษาจึงโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นดำเนินการเอง เพื่อให้ควบคุมดูแลงานก่อสร้างได้ทั่วถึง

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7