ข่าวภาคค่ำ

แบนสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด เริ่มบังคับใช้ 1 ธ.ค.นี้

คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติเสียงข้างมาก แบน 3 สารเคมีทางการเกษตร โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ ทำให้เกษตรกรบางกลุ่มไม่พอใจ เตรียมยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อให้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

นายภานุวัตน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยว่า คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ปรับสารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต, ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่ห้ามผลิต, นําเข้า, ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ พร้อมกับให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวง ว่าด้วยบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อหาความเหมาะสมในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายที่ยังคงเหลืออยู่ หลังจากประกาศมีผลบังคับใช้
             
โดยการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 26 คน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 29 คน มีรายงานว่าผู้ขาดประชุม 3 คน ติดภารกิจในต่างประเทศ
             
ทั้งนี้ การลงมติเป็นแบบเปิดเผย มีการออกเสียงให้ยกเลิกการใช้พาราควอต จำนวน 21 เสียง และให้จำกัดการใช้ 5 เสียง, ให้ยกเลิกการใช้ไกลโฟเซต 19 เสียง และจำกัดการใช้ 7 เสียง และให้ยกเลิกการใช้คลอไพริฟอส 22 เสียง และจำกัดการใช้ 4 เสียง
           
ขณะที่ กลุ่มเกษตรกรที่คัดค้านการแบน 3 สารเคมีเกษตร ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยระบุว่าจะทำให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า จึงเตรียมไปฟ้องศาลปกครอง ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ เพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และบางส่วนเตรียมรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จะส่งให้สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรม