ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงฟังบรรยายการดำเนินงานด้านวิจัยของศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงฟังบรรยายการดำเนินงานด้านวิจัยของศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด