ข่าวในพระราชสำนัก

คณะบุคคลไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, ผู้แทนจุฬาราชมนตรี, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด, โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, มูลนิธิสวนหลวง ร.9, คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย, โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ คณะบุคคล ตลอดจนประชาชนยังได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ, สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ และกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง จังหวัดนครปฐม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด