เช้านี้ที่หมอชิต

เปรียบเทียบมาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 1 - เฟส 2

เช้านี้ที่หมอชิต - มาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 2 ที่เพิ่งประกาศออกมา มีบางอย่างที่คล้ายกับมาตรการในเฟสแรก แต่ก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลง

ที่เหมือนกันคือ ช่องทางการลงทะเบียนยังผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com เหมือนเดิม แต่ที่เปลี่ยนไปคือเวลาการลงทะเบียน ไม่ต้องอดนอนรอหลังเที่ยงคืน เพราะในเฟส 2 เปิดให้ลงทะเบียน 2 รอบ รอบแรก 06.00 น. รอบ 2 เริ่ม 18.00 น. ส่วนระยะเวลาการลงทะเบียน เฟสแรก เริ่ม 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน แต่ก็ครบจำนวนไปตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนรอบที่ 2 เริ่มพรุ่งนี้ 24 ตุลาคม วันละไม่เกิน 1 ล้านคน จนกว่าจะครบจำนวน

ส่วนจำนวนผู้ได้รับสิทธิ เฟสแรก 10 ล้านคน ส่วนเฟสที่ 2 จำนวน 3 ล้านคน และทั้ง 2 เฟส จะได้รับเงินในกระเป๋าช่อง 1 เหมือนกัน คนละ 1,000 บาท ส่วนเงินคืน หรือ cash back ทั้ง 2 เฟส จะได้รับเงินคืนร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท หรือได้รับสูงสุดไม่เกิน 4,500 บาท และทั้ง 2 เฟสยังจะได้สิทธิรับเงินคืนเพิ่มร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท คิดเป็นเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท