เช้านี้ที่หมอชิต

ครม.เห็นชอบสินเชื่อบ้าน ธอส. ดอกเบี้ยต่ำ ลดค่าโอน - จดจำนองเหลือร้อยละ 0.01

เช้านี้ที่หมอชิต - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ อนุมัติโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. ให้อัตราดอกเบี้ยถูก คงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี พร้อมลดค่าธรรมเนียมการโอน และจดจำนองเหลือร้อยละ 0.01

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. กล่าวว่า มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. มีกรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท

คิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1-3 คงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ปีที่ 4-5 คงที่ร้อยละ 4.625 ต่อปี ส่วนปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน กรณีสวัสดิการ MRR ลบร้อยละ 1 ต่อปี กรณีรายย่อย MRR ลบร้อยละ 0.75 ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. อยู่ที่ร้อยละ 6.625 ต่อปี โดยให้กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท

ยกตัวอย่างกรณีกู้ 1 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 3 ปีแรก จะผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,300 บาทต่องวด หากเทียบกับเงินงวดผ่อนชำระของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปกติในช่วง 3 ปีแรก วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ผู้กู้จะสามารถประหยัดเงินงวดได้ 80,400 บาท

นอกจากนี้ยังได้ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าธรรมเนียมการจดจำนอง จากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01

ผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ ธอส. ทุกสาขา