เช้าข่าว 7 สี

Green Report : พฤศจิกายนนี้ เพิ่มโทษล่าสัตว์ป่า-รุกที่อุทยานฯ

ต่อไปนี้ ใครที่บุกรุกป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ และล่าสัตว์ป่า หรือครอบครองสัตว์ป่า มีกฎหมาย 2 ฉบับ ออกมากำหนดโทษหนักขึ้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก้ไขกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ให้มีโทษหนักขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อปกป้องทรัพยากร

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เสนอปรับแก้ ทั้งเพิ่มบทลงโทษ และขยายขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งจะมีผลบังคับช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่จะถึงนี้

สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับใหม่ โดยเฉพาะการเพิ่มบทลงโทษ เช่น การล่า การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวน ตลอดจนซาก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า จะมีโทษจำคุกหนักขึ้น สูงสุดถึง 15 ปี ปรับสูงถึง 1,000,000 บาท ตามแต่ละเงื่อนไขกำหนด ยิ่งหากเป็นสัตว์ป่าสงวนจะยิ่งมีโทษหนักขึ้น

กฎหมายใหม่ ยังเพิ่มประเภทของสัตว์ป่าอีก 2 ประเภท คือ "สัตว์ป่าควบคุม" ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตาม Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) และ "สัตว์ป่าอันตราย" ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษ คุกคามต่อคนและระบบนิเวศ

สำหรับคนที่เลี้ยง สัตว์ป่าควบคุม ตามที่จะมีการประกาศนั้น ต้องได้รับอนุญาต และหากเลี้ยงไม่ไหว แล้วนำสัตว์ไปปล่อยทิ้งต่อไปนี้ ถือว่าผิดกฎหมาย กฎหมายอีกฉบับ คือ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์เรื่องการอยู่อาศัยในเขตอุทยานฯ อย่างถูกกฎหมาย ส่วนประชาชนที่อาศัยหาของป่ารอบแนวเขต ยังคงหาได้ตามปกติในที่ที่เหมาะสม แต่จะต้องอยู่ในรูปแบบกฎกติกาชุมชน ซึ่งยกเว้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม

ขณะเดียวกัน เมื่อเอื้อประโยชน์แล้ว การบุกรุกต่อไปนี้ต้องไม่มี หรือหากมีจะต้องรับโทษที่รุนแรงขึ้น และต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อทรัพยากรด้วย

ล่าสุด ได้มีการประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพิ่มเป็น 50 ล้านไร่แล้ว จากนี้จะเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ใหม่ให้อยู่ร่วมกับชุมชน

การแก้ไขกฎหมายที่เกิดขึ้นนี้ เกิดขึ้นจากกฎหมายฉบับเดิม ที่มีการบังคับใช้มานานแล้ว ตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งกฎหมายไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ

ต่อไปนี้ใครที่นิยมเลี้ยงสัตว์แปลก สัตว์ต่างถิ่น ศึกษากฎหมายให้ดี เพราะอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : Ch7HD Social Care

ข่าวที่เกี่ยวข้อง