เช้าข่าว 7 สี

ผู้ปกครองพึ่งโรงรับจำนำเปิดเทอมนำเงินจ่ายค่าเทอม

ดอกเบี้ยของสถานธนานุเคราะห์ พม.จะถูกกว่าโรงรับจำนำเอกชน ถ้าเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน และคิดเพิ่มเป็นขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน

สำหรับ สินทรัพย์ ที่ประชาชนนำมาจำนำมากที่สุด ยังเป็นทองคำ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน 

สำหรับบุตร-ธิดาของสื่อมวลชน ก็มีผู้ใหญ่ใจดี จากสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ นำโดย นางไพลิน โตอิ้ม ประธานอุปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาให้บุตรธิดาสื่อมวลชน จำนวน 42 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพสื่อสารมวลชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง