7HD ร้อนออนไลน์

คาดไม่เกินเที่ยงคืนวันนี้รู้ผลเลือกตั้งใหม่เขต 5 นครปฐม

การเลือกตั้งใหม่ สส.เขต 5 นครปฐม เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า แม้เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์ พรรคอนาคตใหม่ ที่ส่งนายไพรัฎฐโชติก์ จันทรขจร เป็นตัวแทนรักษาเก้าอี้ ต่อจากนางจุมพิตา จันทรขจร ภรรยาที่ลาออกเพราะปัญหาเรื่องสุขภาพ คาดไม่เกินเที่ยงคืนรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการ

การเลือกตั้งใหม่ เขต 5 นครปฐมในวันนี้ ถือเขตเป็นฐานเสียงเดิมของพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากในการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา นางจุมพิตา จันทรขจร ชนะเลือกตั้งได้เป็น สส.เขตนี้ แต่จากนั้นประสบอุบัติเหตุมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงต้องขอลาออกจากตำแหน่ง ทำให้ กกต. ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 7 คน จาก 7 พรรคการเมือง ประกอบด้วย นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา,น.ส.สิริขวัญ แย้มมูล พรรคพลังสังคม,นายสุรชัย อนุตธโต พรรคประชาธิปัตย์ ,นางลาวัลย์ สิงห์สถิต พรรคเสรีรวมไทย,น.ส.ปริมปรางค์ แสงสว่าง พรรคไทยศรีวิไลย์,นายไพรัฎฐโชติก์ จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่ และนายเพชร จันทร์ดา พรรคเพื่อชีวิตใหม่

การเลือกตั้งเขต 5 นครปฐม ครอบคลุมพื้นที่ อ.สามพราน ยกเว้น ต.บางช้าง ต.ตลาดจินดา และ ต.คลองจินดา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 143,542 คน ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 109,038 คน คิดเป็นร้อยละ 77 มีบัตรเสีย 4,770 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,387คน ทั้งนี้ ในวันที่ 23 ตุลาคมนี้ จะเปิดหีบกาบัตร ตั้งแต่ เวลา 08.00-17.00 น. กกต.หวังว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์มากขึ้นกว่าเดิม
สำหรับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนั้น คาดว่าจะสามารถเปิดเผยได้ภายในเวลา 24.00 น.