7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ผู้ป่วย 4 โรค รับยาใกล้บ้าน

ณัฐชนน love เลย วันนี้ ติดตามโครงการดี ๆ ที่ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ต้องทานยาต่อเนื่อง สามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ลดปัญหาการรอคิวนาน ติตดามพร้อมกัน

โครงการลดความแออัดของโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยสมัครใจรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน โดย สปสช. กระทรวงสาธารณสุข ต้องการให้ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคเรื้อรัง ทั้งความดันโลหิต เบาหวาน โรคทางจิตเวช และหอบหืด ที่ต้องทานยาอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องไปรอรับยาที่โรงพยาบาลนาน โดยให้ผู้ป่วยรายที่สมัครใจสามารถรับยาได้ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่อยู่ใกล้บ้าน

โดยมีการบริหารจัดการ คือ ให้โรงพยาบาลเป็นผู้จัดยาและส่งไปที่ร้านยาคุณภาพเพื่อจ่ายยาให้กับผู้ป่วย หรือนำยาสำรองไว้ที่ร้านยาคุณภาพให้เภสัชกรเป็นผู้จัดยาตามใบสั่งแพทย์ เสมือนเป็นห้องจ่ายยาย่อยของโรงพยาบาล และในอนาคตอาจจะให้ร้านยาเป็นผู้จัดซื้อยาและสำรองยาให้กับผู้ป่วยเอง โดยโรงพยาบาลเป็นผู้ตามจ่ายค่ายา เพื่อลดขั้นตอนการส่งยาจากโรงพยาบาลไปยังร้านขายยา

ในแต่ละร้านที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นร้านยาที่ผ่านมาตรฐาน GPP และมีเภสัชกรปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง โดยเภสัชกรจะให้คำแนะนำต่าง ๆ กับผู้ป่วย โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ตั้งแต่เริ่มโครงการ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ มีร้านยาเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 500 ร้านทั่วประเทศ โดยบริการร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายมากกว่า 50 โรงพยาบาล ช่วยลดภาระผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวนาน ช่วยลดความแอดอัดในโรงพยาบาล ที่สำคัญคือทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น ซึ่งผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ที่โรงพยาบาลเพื่อเลือกรับยาใกล้บ้านหรือที่ทำงานที่เข้าร่วมโครงการได้