ห้องข่าวภาคเที่ยง

เชิญชมนิทรรศการฯ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ

โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น. ที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ ประชาชนชาวไทย และเพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์ สืบทอด และต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่

โดยภายในนิทรรศการ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 "เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา" มีรูปแบบการจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ห้อง เป็นการจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน มีการจัดแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมีผ่านจอ LED ในรูปแบบ 3 มิติ และจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค สมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมจัดแสดงเครื่องดนตรีประกอบการเห่เรือ และหุ่นแสดงเครื่องแต่งกาย

ส่วนที่ 2 "ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร" ส่วนที่ 3 "ม่านธาราลือขจรเฉลิมราชย์องค์ราชัน" และส่วนที่ 4 "เอมอิ่มสุขสันต์ครบครันสำรับไทย"

และในพื้นที่จัดแสดง มีการจัดทำอารยสถาปัตย์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ และผู้อายุด้วย ประชาชนที่สนใจสอบถามได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765