ห้องข่าวภาคเที่ยง

สปสช.เตรียมใช้โซเชียลส่งข้อมูลบุคคลช่วยกระจายยา

นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.กล่าวว่า ช่วงเดือนแรกของโครงการผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน ยังเป็นการตรวจประเมินอาการผู้ป่วย และถามความสมัครใจผู้ป่วย โดยพบว่าโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการฯ พร้อมจะส่งต่อผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านขายยา ขณะที่ร้านยา ก็วางระบบรองรับ ทั้งนี้ระยะแรก จะส่งต่อข้อมูลตามใบสั่งแพทย์ แต่ระยะที่ 2 จะเป็นการส่งข้อมูลผ่านระบบ ส่งตรงจากโรงพยาบาลถึงร้านยา

แต่ยังมีปัญหาการจัดทำระบบฐานข้อมูล เนื่องจากติดข้อกฎหมาย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย จึงต้องปรับแผน อาจจะปรับระบบส่งตรง เป็นการส่งให้ผู้ป่วยโดยตรงผ่านระบบโซเชียล เหมือนชิมช้อปใช้ คือเปิดให้ลงทะเบียน ซึ่งกำลังพิจารณาทางเลือก คาดว่าจะเริ่มเดือนมกราคม 2563

ขณะที่โรงพยาบาลบางพลี ซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่แรก มีร้านยาเข้าร่วม 3 แห่ง โรงพยาบาลได้ทดลองกระจายยาในเบื้องต้น โดยใช้วิธีส่งต่อยาจากโรงพยาบาลไปไว้ที่ร้านยา และในต้นปี 2563 ร้านยาจะจัดหายาเอง ซึ่งอยู่ระหว่างกำหนดคุณภาพและราคายา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน