ห้องข่าวภาคเที่ยง

พสกนิกรจัดกิจกรรมร่วมรำลึกวันปิยมหาราช

ที่จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นำข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่การประกาศเลิกทาส การนำระบบคมนาคม สาธารณูปโภคด้านต่างๆ เข้ามาพัฒนาประเทศ ให้เจริญเทียบเท่ากับนานาประเทศ จนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรดีขึ้นตามลำดับ
              
เช่นเดียวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยาและพิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนจะพากันไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดในพื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช
              
ทางภาคอีสาน บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัด นำพสกนิกร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป เช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัดทั้งที่จังหวัดสุรินทร์, บึงกาฬ, ชัยภูมิ ขณะที่พสกนิกร ที่จังหวัดนครราชสีมาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเปิดรถไฟที่นครราชสีมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ปี 2443 หรือเมื่อ 119 ปี นำความเจริญมาสู่ทุกวันนี้

หน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ พนักงานงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ที่นำรถไฟ น้ำประปา ไฟฟ้า ไปรษณีย์ไทย และการเลิกทาสให้เกิดขึ้นในประเทศไทย