ห้องข่าวภาคเที่ยง

เพื่อ กทม.ที่สวยงาม! กสทช.จัดระเบียบสายสื่อสาร ถนนดินแดง

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้ร่วมกับผู้ประกอบกิจการสื่อสาร ลงพื้นที่จัดระเบียบและปลดสายสื่อสารที่ไม่มีการใช้งานแล้วลง บนเส้นทางถนนดินแดง เริ่มตั้งแต่แยกวิภาวดี ถึงแยกโบสถ์แม่พระฟาติมา ตลอดทั้ง 2 ฝั่ง รวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตร เพื่อความเป็นระเบียบ ปลอดภัย และทัศนียภาพที่สวยงาม
              
สำหรับสายสื่อสารที่ยังมีการใช้งาน และได้รับอนุญาตจาก กสทช. จะถูกจัดเก็บให้มีระเบียบ มัดรวบให้อยู่ภายในตัวครอบ โดยสายสื่อสารบางส่วนจะใช้วิธีนำสายลงเก็บในท่อใต้ดินของ ทีโอที และจัดทำระบบท่อใต้ดินสำหรับเก็บสายสื่อสารในส่วนที่เหลือด้วย ส่วนสายสื่อสารใดที่อยู่นอกตัวครอบจะถือว่าเป็นสายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน เจ้าหน้าที่สามารถตัด ปลดสายลง และนำสายนั้นออกจากระบบได้ทันที
              
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า จะเร่งเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางอื่นๆ ต่อไป ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี 2562 โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถจัดระเบียบสายสื่อสารใน 128 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 450 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จได้ภายในปีนี้ ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสายบางส่วนไปแล้ว เริ่มนำร่องในจังหวัดใหญ่ๆ ก่อน เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองน่าอยู่ในอนาคตต่อไป