ห้องข่าวภาคเที่ยง

เพื่อ กทม.ที่สวยงาม! กสทช.จัดระเบียบสายสื่อสาร ถนนดินแดง

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้ร่วมกับผู้ประกอบกิจการสื่อสาร ลงพื้นที่จัดระเบียบและปลดสายสื่อสารที่ไม่มีการใช้งานแล้วลง บนเส้นทางถนนดินแดง เริ่มตั้งแต่แยกวิภาวดี ถึงแยกโบสถ์แม่พระฟาติมา ตลอดทั้ง 2 ฝั่ง รวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตร เพื่อความเป็นระเบียบ ปลอดภัย และทัศนียภาพที่สวยงาม
              
สำหรับสายสื่อสารที่ยังมีการใช้งาน และได้รับอนุญาตจาก กสทช. จะถูกจัดเก็บให้มีระเบียบ มัดรวบให้อยู่ภายในตัวครอบ โดยสายสื่อสารบางส่วนจะใช้วิธีนำสายลงเก็บในท่อใต้ดินของ ทีโอที และจัดทำระบบท่อใต้ดินสำหรับเก็บสายสื่อสารในส่วนที่เหลือด้วย ส่วนสายสื่อสารใดที่อยู่นอกตัวครอบจะถือว่าเป็นสายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน เจ้าหน้าที่สามารถตัด ปลดสายลง และนำสายนั้นออกจากระบบได้ทันที
              
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า จะเร่งเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางอื่นๆ ต่อไป ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี 2562 โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถจัดระเบียบสายสื่อสารใน 128 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 450 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จได้ภายในปีนี้ ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสายบางส่วนไปแล้ว เริ่มนำร่องในจังหวัดใหญ่ๆ ก่อน เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองน่าอยู่ในอนาคตต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง