7HD ร้อนออนไลน์

เทพไท ค้านขึ้นค่าทางยกระดับ ดอนเมือง โทลล์เวย์

นายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แสดงความเห็นคัดค้านการขึ้นค่าทางยกระดับอุตราภิมุขหรือ ดอนเมือง โทลล์เวย์ โดยให้เหตุผลว่า ควรปรับราคาให้สอดคล้องกับระยะทางจริง ไม่ใช่เหมาในอัตราเดียวกัน

นายเทพไทแสดงความเห็นถึง กรณีที่ทางด่วน ดอนเมือง โทลล์เวย์ ประกาศขึ้นราคาค่าผ่านทาง เริ่มใช้ในวันที่ 22 ธันวาคม นี้ว่า ไม่ทราบว่าในสัญญาระหว่างบริษัทดอนเมืองโทลล์เวย์กับรัฐบาลมีรายละเอียดอย่างไร แต่ด้วยสามัญสำนึกของคนที่เป็นตัวแทนของประชาชน ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะอัตราค่าผ่านทางในปัจจุบันยังไม่เป็นธรรมกับประชาชนที่ใช้บริการ ดอนเมือง โทลล์เวย์ เลย โดยเฉพาะอัตราค่าผ่านทางด่านดินแดง, สุทธิสาร และลาดพร้าว เก็บในอัตราราคาเดียวกัน คือ 70บาท ทั้งๆที่ระยะทางแตกต่างกัน ดังนั้นควรจะปรับอัตราค่าผ่านทางให้สอดคล้องกับระยะทางที่เป็นจริง เช่นด่านดินแดง 70 บาท ด่านสุทธิสาร 60 บาท ด่านลาดพร้าว 50 บาท ฯลฯ จะเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการทางดอนเมืองโทลล์เวย์อย่างสมเหตุสมผล

การเพิ่มอัตราค่าผ่านทางของ ดอนเมือง โทลล์เวย์ ในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขตามสัญญาหรือไม่ก็ตาม แต่เป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนในยามที่ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ให้ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น อยากให้รัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้อง ออกมาชี้แจงและอธิบายเหตุผลกับสังคม เพราะในความรู้สึกของคนกรุงเทพเห็นว่าอัตราค่าผ่านทางในปัจจุบัน มีอัตราราคาสูงมากเพียงพอแล้ว ไม่ควรซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพิ่มอีก

อยากจะเรียนในวันนี้ พรรคประชาธิปัตย์ไม่มี ส.ส.ในกรุงเทพแม้แต่คนเดียว ผมจึงจำเป็นออกมาเรียกร้องสิทธิ์ และปกป้องผลประโยชน์ของคนกรุงเทพในนามพรรคประชาธิปัตย์ และถ้าไม่มีคำตอบใดๆจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผมจะใช้สิทธิ์ความเป็น ส.ส. ยื่นเรื่องนี้ต่อ คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้พิจารณา ทวงคืนความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชน โดยการเรียกสัญญาสัมปทานทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ทั้งหมดมาตรวจสอบดู และเชิญผู้รับผิดชอบจากกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารดอนเมืองโทลเวย์มาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป