ข่าวภาคค่ำ

สื่อนอกพร้อมใจเสนอข่าว ไทยแบนสารเคมีเกษตร 3 ชนิด

หลังคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด สื่อต่างประเทศได้พร้อมใจกันรายงานข่าวถึงมติดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบแล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนัก ได้นำเสนอข่าวที่ไทยรายงานผลการลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีมติยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เพราะมีอันตรายต่อสุขภาพ

ด้าน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ล่าสุด กรมวิชาการเกษตร ได้รวบรวมสารชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ มาส่งเสริมให้เกษตรกรใช้แล้ว ส่วนพืชเศรษฐกิจที่ยังจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช ให้หาสารเคมีอื่น ๆ มาทดแทน นอกจากนี้จะเร่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาหาแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนการผลิต

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์ขอบคุณคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีการยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด และหวังว่าจะเห็นความร่วมมือในการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เกษตรกรมีสิทธิที่จะยื่นศาลปกครอง เพื่อให้มีการคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งต้องดูว่าศาลจะรับคำร้องและมีคำสั่งอย่างไรต่อไป ส่วนมาตรการรองรับความเดือดร้อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ และแก้ไข

ส่วนเกษตรกรที่คัดค้าน ยืนยัน จะเดินหน้ายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ เนื่องจากจะทำให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มถึงขึ้น 5 เท่า และผลผลิตเกษตรลดต่ำลง