ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : หยุดใช้งานเตาเผาขยะ 199 ล้านบาท ตอนที่ 1

โครงการเตาเผาขยะของเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้บริหารเทศบาลเมืองเสนา ขณะนั้น เสนอแผนงานกับทางจังหวัดว่ามีความพร้อมทั้งบุคลากรและแผนกซ่อมบำรุง โดยเลือกการเผาขยะเป็นวิธีกำจัดขยะในพื้นที่และองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียง ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2554 กว่า 199 ล้านบาท คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกับ สตง.ตั้งแต่ปี 2558 หลังประชาชนร้องเรียน เหตุใดเทศบาลปล่อยขยะกองสะสมส่งกลิ่นรบกวน ไม่เดินเครื่องเผาขยะ ทั้งที่ลงทุนไปเกือบ 200 ล้านบาท

น่าสังเกตว่าเอกชนส่งมอบเตาเผาขยะตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 แต่เพิ่งเปิดใช้งานจริงเดือนพฤศจิกายน 2556 เนื่องจากเทศบาลทดลองเดินเครื่องแล้วพบว่าไม่คุ้มทุน ต้องใช้แรงงานคนคัดแยกขยะ จึงจ้างเอกชนดำเนินการแทน หลังหมดสัญญาปี 2560 ก็ไม่ได้เผาขยะอีกเลย ใช้วิธีจ้างฝังกลบที่บ่อขยะตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาลแทน

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส เคยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเป็นผู้ว่า สตง.ตั้งข้อสังเกต เทศบาลเมืองเสนา จ้างเอกชนเดินเครื่องเตาเผาขยะตามวัตถุประสงค์เพียง 4 ปี คุ้มค่าเงินแผ่นดิน 199 ล้านบาท หรือไม่ 

ล่าสุดไม่มีกองขยะสะสมแล้ว เพราะเทศบาลเมืองเสนา นำงบประมาณอีก 7,000,000 บาท จ้างเอกชนฝังกลบและก่อสร้างถนนคันดินรอบบ่อขยะ หลังเตาเผาขยะแก้ปัญหาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ติดตามรายละเอียดในวันพรุ่งนี้...