ห้องข่าวภาคเที่ยง

แห่ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ ระยะที่ 2 วันแรก รอบเช้าครบตั้งแต่ 7.18 น.

นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การลงทะเบียนมาตรการ "ชิมช้อปใช้" ระยะที่ 2 รอบแรกวันนี้ เปิดให้เริ่มลงทะเบียนเมื่อเวลา 06.00 น.ที่ผ่านมา จำนวน 500,000 คน มีประชาชนสนใจร่วมลงทะเบียนจำนวนมาก ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com และครบจำนวนในเวลา 07.18 น. ใครที่ลงทะเบียนไม่ทันไม่ต้องกังวล เพราะจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบ 2 วันนี้ อีก  500,000 คน เวลา 18.00 น. และจะเปิดแบบนี้ทุกวัน ไปจนกว่าจะครบ 3,000,000 คน
           
สำหรับการลงทะเบียน "ชิมช้อปใช้" ระยะที่ 2 ผู้ที่ลงทะเบียนต้องไม่เคยลงทะเบียนในระยะแรกมาก่อน ซึ่งพบว่ามีผู้ลงทะเบียน แต่ไม่ยืนยันตัวตนหรือไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" กว่า 1,000คน และมีผู้ที่ได้รับสิทธิแล้ว แต่ไม่ใช้เงินภายใน 14 วัน กว่า 930,000 คน  ทั้ง 2 กลุ่มนี้จะไม่สามารถลงทะเบียน ในระยะที่ 2 และไม่สามารถใช้กระเป๋าเงิน ทั้ง 2 ใบ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนระยะแรก และใช้สิทธิตามปกติ จะได้รับสิทธิใช้กระเป๋า 2 แบบระยะที่ 2 ด้วย

โดย "ชิมช้อปใช้" ระยะที่ 2 สามารถใช้เงิน 1,000 บาท ได้ในร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับเงิน แต่ต้องเป็นจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ส่วนกระเป๋า 2 สามารถใช้ได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งกระทรวงการคลังได้ขยายเวลาใช้เงิน และเปิดโอกาสให้ร้านค้าเข้าร่วมมาตรการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ปรับหลักเกณฑ์ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการใหม่ เน้นผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งโรงแรม, ที่พัก, บริการเช่าเรือ และเช่ารถ