ข่าวภาคค่ำ

วันแรก เปิดกู้สินเชื่อบ้าน ธอส. ดอกเบี้ย 2.5% วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ย 2.5% คงที่นาน 3 ปี เป็นวันแรก มีผู้สนใจไปยื่นขอกู้เงินอย่างต่อเนื่อง

จากการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. วงเงิน 50,000 ล้านบาท วันนี้ ธอส.ได้เปิดให้ประชาชนยื่นคำขอสินเชื่อเป็นวันแรก มีประชาชนเดินทางมายื่นขอกู้เงินอย่างต่อเนื่อง
              
มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยครั้งนี้ คิดดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 2.5% ต่อปี ใน 3 ปีแรก, ปีที่ 4 และ 5 คิดดอกเบี้ยคงที่ 4.625% ต่อปี ให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ โดยต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ ซึ่งไม่เคยผ่านการครองครองโดยบุคคลใดมาก่อน หากกู้เงิน 1 ล้านบาท ใน 3 ปีแรก จะชำระค่างวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,300 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรมได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคมปีหน้า หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน 50,000 ล้านบาท
           
ด้าน นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. คาดว่าตั้งแต่วันนี้จะสามารถอนุมัติสินเชื่อได้วันละ 1,000 ล้านบาท จะช่วยลดภาระของประชาชน ทำให้มีบ้านได้ง่ายขึ้น เพราะมาตรการครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนมีความพร้อมในการซื้อบ้านมากขึ้น โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ประชาชน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง, กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่ต้องการมีบ้านหลังแรก