ห้องข่าวภาคเที่ยง

บัวบูชา พาเที่ยว : เรื่องเล่าจากหิ่งห้อย ละครเวที 6 มิติ

วันนี้จะพาไปชมละครเวทีที่ต้องใส่ผ้าปิดตาชม กับละครเวที 6 มิติ ที่ต้องใช้รส กลิ่น เสียง สัมผัส เวลา และจินตนาการ ในการรับชม ละครเวทีที่มืดแต่สว่างที่นี้จะเป็นอย่างไร..