7HD ร้อนออนไลน์

สวนดุสิตโพลชี้ประชาชนประหลาดใจผลเลือกตั้งใหม่เขต 5 นครปฐมแต่เชื่อทุกอย่างเหมือนเดิม

"สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,072 คน ช่วงระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2562 ส่วนใหญ่มองว่า ผลการเลือกตั้งใหม่ เขต 5 นครปฐม ที่นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ จากพรรคชาติไทยบพัฒนา ทวงเก้าอี้ สส.คืนจากพรรคอนาคตใหม่ได้ ค่อนข้างพลิกความคาดหมาย และการเมืองเปลี่ยนแปลงเร็ว แต่เชื่อว่าไม่มีผกระทบลอะไรทั้งต่อฝ่ายรัฐบาล, ฝ่ายค้านและพรรคอนาคตใหม่

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับการเลือกตั้งซ่อม จ.นครปฐม
อันดับ 1 เป็นข่าวดัง เกมพลิก ผลไม่เป็นไปตามที่คนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ 49.63%
อันดับ 2 ชัยชนะของพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นผลดีต่อฝ่ายรัฐบาล ทำให้มีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น 32.25%
อันดับ 3 การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ย่อมมีผู้แพ้ ผู้ชนะ 26.22%

2. จากผลการเลือกตั้ง สะท้อนให้เห็นอะไรบ้าง?
อันดับ 1 สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 52.57%
อันดับ 2 ประชาชนคือผู้มีสิทธิมีเสียง ต้องเคารพการตัดสินใจ 39.40%
อันดับ 3 การเลือกตั้งครั้งนี้คนตัดสินใจเลือกที่ตัวบุคคลมากกว่า  22.58%

3. ประชาชนคิดว่าอนาคตของ “ฝ่ายรัฐบาล” จะเป็นอย่างไร?
อันดับ 1 เหมือนเดิม  44.19%
เพราะการดำเนินงานล่าช้า ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง  รัฐบาลถูกคัดค้านต่อต้าน โดนเพ่งเล็งหลายเรื่อง ฯลฯ 
อันดับ 2 แย่ลง 36.33%
เพราะยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนไม่ได้ การจัดสรรงบประมาณปี 63 มีปัญหา ไม่ชัดเจน ฯลฯ
อันดับ 3 ดีขึ้น 19.48%
เพราะรัฐบาลยังมีเสียงข้างมาก มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองเต็มที่ มีมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ

4. ประชาชนคิดว่าอนาคตของ “ฝ่ายค้าน” จะเป็นอย่างไร?
อันดับ 1 เหมือนเดิม 54.26%
เพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านมีประสบการณ์ทางการเมืองมานาน  มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบและคานอำนาจกับรัฐบาล ฯลฯ
อันดับ 2 ดีขึ้น 29.52%
เพราะฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้เหมาะสม ปฏิบัติตามนโยบาย เป็นฝ่ายค้านที่ดี เร่งทำผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ฯลฯ
อันดับ 3  แย่ลง 16.22%
เพราะอาจเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นการส่งสัญญาณเตือนบางอย่าง การเมืองไทยร้อนแรง ฝ่ายค้านถูกบีบ ทำงานยากขึ้น ฯลฯ

5. ประชาชนคิดว่าอนาคตของ “พรรคอนาคตใหม่” จะเป็นอย่างไร?
อันดับ 1    เหมือนเดิม    37.16%
เพราะเป็นพรรคใหม่ไฟแรง มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่น เป็นเรื่องปกติที่ถูกจับจ้องและโดนโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม ฯลฯ
อันดับ 2    ดีขึ้น    32.51%
เพราะจากผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้พรรคอนาคตใหม่มีความรอบคอบ ทำงานรัดกุมมากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 3  แย่ลง 30.33% เพราะเริ่มมีกระแสข่าวในทางลบ อาจมีความขัดแย้งภายในพรรค ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ฯลฯ