สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจอาคารเรียนร้าง 3 หลัง เทศบาลตำบลวัดสิงห์ จ.ชัยนาท

คอลัมน์หมายเลข  7 ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 หลัง จัดทำโดยเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท งบประมาณ 28 ล้านบาท ไม่ได้ใช้งาน