ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าใช้งานอาคารอเนกประสงค์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

อาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ ทุกเย็นจะมีประชาชนมาออกกำลังกายที่สนามฟุตบอล แต่สิ่งที่เห็นจนชินตา คือ อาคารถูกปล่อยทิ้งร้าง ภายในเต็มไปด้วยมูลนก

คอลัมน์หมายเลข7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ ปีที่แล้ว ปลัดอำเภอวัดสิงห์ ชี้แจงที่มาของอาคารหลังนี้ กรมการปกครองสำรวจความต้องการในช่วงปี 2553 สร้างเสร็จปี 2555 โดยนายอำเภอวัดสิงห์ ในขณะนั้นไม่ได้ร้องขอ เนื่องจากมีศาลาประชาคมหลังเดิมอยู่แล้ว แต่เมื่อสร้างแล้วก็เปิดใช้งานเป็นครั้งคราว

นายอำเภอวัดสิงห์ คนก่อน ให้คำมั่นจะปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่ทิ้งร้างมานานให้ได้ใช้ประโยชน์

กลับไปติดตามอีกครั้งสัปดาห์ที่แล้วก็พบว่าผู้รับจ้างติดตั้งตาข่ายรอบอาคารเพื่อป้องกันนกเข้ามาทำรัง แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคม แต่จากการสังเกตนกยังบินเข้ามาในตัวอาคารได้ มูลนกที่พื้นเริ่มหนา สันนิษฐานว่าหลังปรับปรุงแล้วน่าจะยังไม่เคยเปิดใช้งาน

นายอำเภอวัดสิงห์ ยอมรับพบความชำรุดอีก อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเพื่อของบประมาณจากทางจังหวัดซ่อมแซม คาดใช้งบประมาณ 600,000 บาท

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ฝากข้อสังเกตเรื่องการใช้งบประมาณแผ่นดิน

หลังนายอำเภอวัดสิงห์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เสร็จพร้อมเปิดใช้งาน คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอต่อไป…