ห้องข่าวภาคเที่ยง

อนาคตใหม่เริ่มสอบ สส.โหวตสวนมติพรรควันนี้

เวลา 14.00 น. วันนี้คณะกรรมการตรวจสอบวินัยและจริยธรรมของพรรค จะเริ่มดำเนินการตรวจสอบกรณี สส. หลายคนโหวตสวนมติพรรคในการลงมติพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ และการลงมติรับหลักการวาระแรกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยเชิญ สส. ที่โหวตแตกต่างไปจากมติพรรคเข้าชี้แจง ก่อนที่จะสรุปผลส่งกรรมการบริหารพรรคพิจารณาต่อไป ซึ่งบทลงโทษตามข้อบังคับพรรคกำหนดความผิดไว้ 4 ลำดับ ไล่ตั้งแต่ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ ตัดสิทธิประโยชน์บางประการ ของสมาชิกและไล่ออก

ขณะที่ นายจารึก ศรีอ่อน สส.จันทบุรี ที่โหวตสวนพรรคให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลฯ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ พร้อมชี้แจง แต่หากถูกขับออกจะไปร่วมงานกับ 2 พรรคฝ่ายค้านอิสระ คือ พรรคไทยศรีวิไลย์ หรือพรรคประชาธรรมไทย ซึ่งได้มีการพูดคุยกันไว้บ้างแล้ว แต่ยังเชื่อว่าพรรคจะไม่ขับออก

ด้าน นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สส.ชลบุรี ที่โหวตสวนมติพรรคทั้งพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลฯ และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ก็ยืนยัน ไม่หนักใจ เพราะไม่ใช่งูเห่าสีส้ม พร้อมชี้แจงทุกเรื่องและยอมรับมติพรรคไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตาม