7HD ร้อนออนไลน์

ครม.มีมติให้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 หยุดยาว5วัน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกหนึ่งวัน คือวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เนื่องจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นวันอังคารและวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันพุธ  จึงทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน

อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานใดมีภารกิจที่จะต้องให้บริการกับประชาชน มีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นหลัก ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินและภาคเอกชน รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมตามกฎหมาย