สนามข่าว 7 สี

เตือนไทยเตรียมรับผลกระทบ หลังยกเลิกใช้สารเคมีการเกษตร 3 ชนิด

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เตือนรัฐบาลใช้ข้อมูลให้รอบด้านหาทางออก หลังยกเลิกใช้สารเคมีการเกษตร 3 ชนิด หวั่นภาคอุตสาหกรรมเกษตรได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต,ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐใช้การตัดสินใจโดยไม่ประเมินผลกระทบให้ครอบคลุม ซึ่งเมื่อไทยยกเลิกใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด จะไม่สามารถนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่ยังคงใช้สารเหล่านี้ได้อีก
              
นอกจากนี้ยังกล่าวถึง หนังสือจากสถานทูตสหรัฐ ที่ระบุว่าการยกเลิกใช้สารไกลโฟเซต ซึ่งเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืช โดยไม่พิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวสาลีของไทย ซึ่งหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐ หรือ EPA ประเมินแล้วว่า สารดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์หลายประเทศ ซึ่งหากพิจารณาให้ลึกซึ้ง ไทยจะฝ่ายเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากจะไม่สามารถนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวสาลี ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาหารคนและอาหารสัตว์
              
ส่วนทางออกที่ดีที่สุดนั้น รัฐบาลควรควบคุมและจำกัดการใช้สารเคมีทางการเกษตรตามมาตรฐานสากลที่รับรองว่าปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ให้ภาคการเกษตรอยู่รอด ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องเดินหน้าไปได้ 
              
อย่างไรก็ตาม ถือเป็นเรื่องที่ยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่ต่อเนื่องเพราะเมื่อวันก่อน ตัวแทนภาคเกษตรกรก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขออำนาจศาลคุ้มครองชั่วคราว ให้เกษตรกรสามารถใช้ 3 สารเคมีต่อได้ในช่วงที่ศาลอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้อง ขอให้ยกเลิกมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งเรื่องนี้ วันนี้ศาลนัดไต่สวน ซึ่งสาย ๆ น่าจะมีความชัดเจนและความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อีก