สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 30 ต.ค.62 สมุทรปราการ พุ่งเกิน 50 มคก./ลบ.ม. เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ                           54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพมหานคร                                38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร                    37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร             35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร                               34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร