ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าแก้ไขตลาด อบต.สนามแย้

อบต.สนามแย้ ทำเรื่องขอส่งเงินคืนให้ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี วงเงินกว่า 1,500,000 บาท จากกรณีที่ สตง.ตรวจพบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างลานร้านค้าชุมชนบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านหนองปลาไหลเผือก ค่าจ้าง 8,300,000 บาท มีบริษัทพงศ์เรืองรองก่อสร้างเป็นคู่สัญญา คณะกรรมการกำหนดราคาคิดราคากลางสูงกว่าที่เป็นจริง โดยเอกชนยอมคืนเงินให้ อบต.นำส่งคืนเจ้าของงบประมาณแล้ว เหลือปัญหาพื้นชำรุด แจ้งผู้รับจ้างให้แก้ไขตั้งแต่ สตง.เข้าตรวจสอบปี 2560 โดยผู้รับจ้างรื้อพื้นหินคลุกเดิมและบดอัดพื้นถนนใหม่ เริ่มดำเนินการเดือนมีนาคม ยังเหลืองานเทพื้นผิว เนื่องจากติดหน้าฝน

นายก อบต.สนามแย้ ยืนยัน ไม่ได้นิ่งนอนใจ คาดผู้รับจ้างจะแก้ไขพื้นที่ชำรุดเสร็จสิ้นปีนี้ โดยตลาด อบต.สนามแย้ เปิดขายของสัปดาห์ละครั้ง เพราะในพื้นที่มีตลาดแบบเดียวกันหลายแห่ง จึงมีแนวคิดจะเปลี่ยนเป็นลานรับซื้อข้าวเปลือก อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลเรื่องนี้ร่วมกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ขณะเป็นผู้ว่า สตง. และยังคงกลับไปติดตามความคืบหน้าในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2559 สตง.ตรวจสอบครบทั้ง 6 แห่งที่ได้รับงบปีเดียวกันส่วนใหญ่ไม่เปิดใช้งาน


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7