7HD ร้อนออนไลน์

ช็อก! ไฟไหม้ปราสาทชูริมรดกโลกของโอกินาวา

เกิดเหตุไฟไหม้ปราสาท"ชูริ" มรดกโลกอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีในเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่น


02.40 น. เช้ามืดตามเวลาญี่ปุ่น เกิดไฟลุกโชติช่วงเผาไหม้ปราสาทชูริ มรดกโลกเก่าแก่กว่า 600 ปีของโอกินาวา สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 14 ไฟเผาไหม้โครงสร้างอาคารหลัก ถึงช่วงสายจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่อาจเกี่ยวข้องกับการจัดงานท่องเที่ยว ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ปราสาทชูริเคยเสียหายหนักช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่บูรณะใหม่ต่อเนื่องจนเปิดให้เที่ยวชมได้ปี 1992 ไฟไหม้ครั้งนี้ไม่รู้อีกเมื่อไรจะกลับมาสวยงามดังเดิม