เจาะประเด็นข่าวค่ำ

จ่อวางแนวทางป้องกัน! หลังชาวชัยนาท กินหมูติดเชื้อ-ไม่สุก ดับ 1 ป่วยไข้หูดับ 3

นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับแล้ว 4 คน และหนึ่งในนั้นเสียชีวิตแล้ว คือ อำเภอหนองมะโมง 2 คน ได้แก่ตำบลวังตะเคียน จำนวน 1 คน ซึ่งเสียชีวิตแล้ว และที่ตำบลกุดจอก 1 คน, พื้นที่อำเภอหันคา พบที่ตำบลไพรนกยูง 1 คน และอำเภอมโนรมย์ ที่อำเภออู่ตะเภา 1 คน

นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยสงสัยอาการเข้าได้กับโรคในอำเภอเมือง 1 คน, อำเภอมโนรมย์ 1 คน, อำเภอเนินขาม 1 คน ซึ่งเสียชีวิตแล้ว และอำเภอวัดสิงห์ 1 คน ส่วนพื้นที่ 2 อำเภอที่ไม่พบผู้ป่วย คือ อำเภอสรรพยาและอำเภอสรรคบุรี

นายแพทย์พัลลภ เปิดเผยว่า โรคนี้ติดต่อจากหมูที่ติดเชื้อโรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส แล้วประชาชนนำหมูที่ถูกเลี้ยงไม่ถูกสุขลักษณะไปรับประทานแบบสุกๆ ดิบๆ ขณะนี้ได้วางแนวทางเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคเชิงรุก โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ออกเคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องโรคแก่ประชาชน เรื่องการไม่รับประทานเนื้อหมู สุกๆ ดิบๆ ประสานปศุสัตว์สำรวจ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และตรวจคุณภาพเนื้อสุกร ร้านค้าให้ได้มาตรฐาน

ด้านสถานพยาบาลของสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดชัยนาท ให้คัดกรองผู้มารับบริการ หากพบอาการที่เข้าได้กับโรคไข้หูดับ ร่วมกับพฤติกรรมกินเนื้อหมู สุกๆ ดิบๆ ให้ปรึกษาแพทย์และหาแนวทางการรักษาทันที