เช้านี้ที่หมอชิต

ชวนชม นิทรรศการองค์ความรู้ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เช้านี้ที่หมอชิต - รัฐบาลเชิญชวนประชาชน ร่วมงานนิทรรศการองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งประชาชนสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้

นี่คือภาพความงดงาม ในงานนิทรรศการองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถูกจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง

ภายในงานนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ 3 ห้อง เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและรับชม

โดยห้องแรก จะเป็นนิทรรศการ "มหามงคลสมัย พระขวัญไผทเถลิงรัช" แสดงองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยรัตนโกสินทร์ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ห้องที่ 2 จะเป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากอดีตถึงปัจจุบัน "ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม" แสดงองค์ความรู้เรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ส่วนห้องสุดท้าย ที่ถือเป็นไฮไลต์สำคัญ มีการจัดแสดงแสง สี เสียงสื่อผสม โดยใช้ชื่อว่า "นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า" ประชาชนจะได้ชมความงดงามตระการตาของขบวนพยุหยาตรา โดยเป็นการจัดแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม เรื่องราวที่ร้อยเรียงความสุขของคนไทยในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ผ่านจอแอลอีดีในรูปแบบ 3 มิติ ประกอบการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการแสดงขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค โดยใช้การเคลื่อนเรือจำลองทั้ง 52 ลำ ผ่านฉากแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบเสียงกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดการแสดงวันละ 3 รอบ เวลา 16.00 น., 18.00 น. และรอบสุดท้ายเวลา 20.00 น.

ขณะที่บริเวณด้านนอกมีการนำเรือพระราชพิธีจำลอง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ มาจัดให้ประชาชนได้รับชม

นอกจากนี้ ในทุกค่ำคืนจะมีโชว์ม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติ ด้านหลังเป็นฉากพระบรมมหาราชวัง แสดงวิถีไทยกับสายน้ำ และขบวนเรือพระราชพิธี รวมถึงพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับงานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จะจัดไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ คุณผู้ชมสามารถเข้าชมความงดงามได้ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.