ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจประติมากรรมไก่ แยกอินโดจีน ตอนที่ 2

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่สังเกตสภาพการจราจรหลังเปิดใช้สะพานข้ามแยกอินโดจีน จัดทำโดยสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง ค่าจ้าง 849 ล้านบาท พบผู้ใช้รถใช้ถนนยังสับสนเส้นทาง วิ่งย้อนศรเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 ระบุ อยู่ระหว่างเพิ่มเติมป้ายจราจรแนะนำเส้นทางผู้ขับขี่

โครงการนี้ประชาชนร้องเรียน ป.ป.ช.พิษณุโลก โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล เรื่องราคาและความคุ้มค่าของงานประติมากรรมเหล็กหล่อรูปไก่ชนทาสีทอง ขนาดเล็ก ค่างานรวมฐานตัวละ 4,131 บาท จำนวน 416 ตัว ขนาดใหญ่ค่างานรวมฐานตัวละ 119,463 บาท จำนวน 4 ตัว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบพิรุธในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง แต่มีข้อสังเกตเรื่องราคาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่และการติดตั้งวัสดุอย่างเหล็ก บริเวณราวสะพานอาจทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับอันตราย

ขณะที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 เห็นต่าง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงเป็นผู้ออกแบบประติมากรรมเหล็กหล่อรูปไก่ชน กรรมการสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งข้อสังเกต การทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน อาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะไก่ชนทาสีทอง

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ซึ่งมีประสบการณ์ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ตั้งข้อสังเกตโครงการนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7