ห้องข่าวภาคเที่ยง

ดีเกินคาด ชิมช้อปใช้ ทำเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาทแล้ว

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน สำหรับคนกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายนนี้ เพื่อลดปัญหาการจราจรรองรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ประชาชนได้ให้การตอบรับออกท่องเที่ยวในประเทศ ใช้จ่ายเงินมาตรการ "ชิมช้อปใช้" ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ทั้งกระเป๋า 1 และกระเป๋า 2 ดีเกินคาด มีเงินทยอยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ขอย้ำว่า มาตรการ "ชิมช้อปใช้" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ "สังคมไร้เงินสด" เพื่อเตรียมพร้อมสู่การค้าขายในสังคมยุคดิจิทัล และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันผ่านการท่องเที่ยว รวมทั้งช่วยกระจายเงินสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ผ่านร้านค้ารายย่อยและวิสาหกิจชุมชน

โดยพบว่ามาตรการ "ชิมช้อปใช้" ทำให้ร้านค้ารายย่อยและวิสาหกิจชุมชนสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างน้อย 30 % บางพื้นที่ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 100 % จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียน และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แม้ขณะนี้ประชาชนยังเน้นใช้เงิน 1,000 บาท ในกระเป๋า 1 แต่เมื่อใช้เงินกระเป๋า 1 หมดแล้ว ยังสามารถเติมเงินในกระเป๋า 2 ซึ่งขั้นตอนการเติมเงินไม่ยุ่งยาก ซึ่งการใช้เงินผ่านกระเป๋า 2 จะได้รับเงินคืน 15-20 % จากรัฐบาล สูงสุด 8,500 บาท